vrijdag 24 mei 2013

De Heilige Geest


"Toen antwoordde een van de knechten: Ik heb een zoon van de Betlehemiet Isaï gezien, die spelen kan; en hij is een dapper held, een krijgsman, wel ter tale, schoon van gestalte; en de HERE is met hem" (1 Samuël 16:18) NBG '51.

Dapper: in zijn binnenste, omdat hij fysiek gesproken nog een jongen was.
Held: bereid om alles aan te gaan.

Meer lezen...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten