zaterdag 30 oktober 2010

Het is niet eerlijk dat...

Velen weinig hebben en weinigen veel hebben!


Deze gedachte lijkt politiek revolutionair, maar dit is echter niet het idee dat we willen overbrengen...


We hebben niets tegen de mensen die veel hebben, juist het tegenovergestelde hiervan we hopen dat zij die hebben nog veel meer kunnen hebben. Echter, onze visie is dat degenen die weinig hebben, zich hier niet bij neer kunnen leggen. Velen moesten veel hebben en weinigen weinig.


Op maandag hebben we deze bijeenkomst van geloof om 20u. Als u moe bent om weinig te hebben en als u wilt leren om deze situatie te veranderen, verenig uw kracht dan met de onze.


Kom, echter bereid om te strijden! U zult uw leven niet in één dag veranderen en

ook niet zonder uw eigen inspanning. Ons leven verandert met opoffering!


Bent u bereid om te vechten voor de verandering?


Dan zien we elkaar op maandag om 20u, in Den Haag.


Pr Rui Silva


Geen opmerkingen:

Een reactie posten