dinsdag 26 oktober 2010

God faalt nooit!

Er was eens een koning die niet in de goedheid van God geloofde. Hij had een dienaar die bij elke situatie tegen hem zei: Mijn koning geef niet op, want alles dat God maakt is perfect, Hij faalt niet!


Op een dag gingen ze op jacht en een wild dier viel de koning aan. Zijn dienaar was in staat om het dier te doden, maar kon niet voorkomen dat zijne majesteit één van zijn duimen verloor.


Furieus en zonder enige dankbaarheid te tonen voor het feit dat hij was gered zei hij: God is goed? Als Hij goed was dan zou ik niet aangevallen zijn en zou ik mijn duim niet hebben verloren.


De dienaar antwoordde simpelweg: Mijn koning, ondanks dit alles, kan ik alleen zeggen dat God goed is en Hij kent de redenen van alle dingen. Wat God maakt, is perfect. Hij faalt nooit!


Geërgerd door zijn antwoord beval de koning dat zijn dienaar werd opgesloten. Een tijd daarna ging hij nog een keer op jacht en werd hij gevangen door wilden die aan menselijke offers deden. Toen hij voor het altaar werd gebracht, bemerkten de wilden dat één van zijn duimen ontbrak en lieten ze hem gaan, omdat hij niet in perfecte staat was en zodoende niet waard was om aan hun goden geofferd te worden.


Nadat hij terugkeerd naar het paleis beval hij om zijn dienaar vrij te laten en ontving hij hem met veel hartelijkheid. Mijn dierbare vriend, God was echt goed tegenover mij! Ik zou geofferd worden door een stam wilden, maar ik ontkwam daaraan vanwege het feit dat ik maar één duim heb! Maar ik heb een twijfel: als God echt zo goed is, waarom heeft Hij dan toegelaten dat jij, die Hem altijd verdedigt, gevangen werd genomen?


Mijn koning als ik met u mee was gegaan bij deze jacht, zou ik in uw plaats geofferd worden, omdat ik mijn beide duimen heb. Dus onthoud, alles wat God doet is perfect.


Hij faalt nooit! Vaak klagen we over het leven en over dingen die ons overkomen, die ogenschijnlijk slecht lijken en vergeten we het feit dat niets per toeval gebeurt en dat alles een reden heeft. Bied elke ochtend uw dag aan God aan. Vraag God om uw gedachten te inspireren, uw handelingen te leiden, uw gevoelens te kalmeren. En voor niets te vrezen, omdat GOD NOOIT FAALT!


Het pad van God is perfect en Zijn Woord is perfect, zonder onzuiverheid. Hij is de weg van allen die op Hem vertrouwen, zoals het geschreven staat in 2 Samuel 22:31.


"Gods weg is volmaakt, des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten