zaterdag 2 oktober 2010

Openbaring

Onze naam is één van de eerste dingen die wij van jongs af aan leren, zelfs voordat wij leren praten. De naam is een identiteit van elke persoon, het identificeert ons als mens. Toen wij geboren werden gaven onze ouders ons een naam, omdat zij autoriteit hebben over ons leven.

Toen Mozes aan God vroeg wat Zijn Naam was, zei de Heer: "Ik ben wie ik ben" God stelde Zich niet aan Mozes voor met een naam, omdat Hij zelfbestaand is: niet geboren, niet geschapen en zelfs niet verwekt. God toonde Zich aan Mozes maar openbaarde Zijn naam niet. De Joden geloven dat Gods identiteit "Ik ben wie Ik ben" is en in het oude Testament noemde geen één van de grote mannen die God heeft opgericht Hem bij Zijn Naam, omdat het niet aan hun was geopenbaard. In het Nieuwe Testament wordt de Naam van God aan ons geopenbaard, dat in de hele geschiedenis verborgen bleef. De Naam Jezus is de Naam van God. Wat komt er in uw gedachte wanneer u de Naam Jezus uitspreekt? Degene die genas, vergaf, bevrijdde, redde enz. De Naam Jezus is verheven boven alle namen en alle knieën op aarde, in de Hemel en in de hel zal voor Zijn Naam buigen. Wanneer wij een bevel aan het kwaad geven om weg te gaan in Jezus Naam, dan gaat het kwaad weg omdat hij weet dat de Naam Jezus de autoriteit van de Allerhoogste met zich mee brengt.

Zodat u het beter kan begrijpen, stel u dit eens voor: De secretaris of minister van de president komt binnen. Hij zal spreken in de naam van de president met de autoriteit van de president. Als u het bevel van boven gehoorzaamd dan zal het met u niet anders zijn. God is geen naam, maar een titel. Tegenwoordig wordt de naam Jezus misbruikt en maakt het weinig verschil in het leven van de ongelovigen, omdat zij voor alles de Naam Jezus gebruiken zelfs om te schelden of vloeken.

De Bijbel zegt: ‘misbruik Zijn Naam niet’. Als u voor elk klein ding de naam van Jezus gebruikt, zal u op het moment dat u werkelijk de Naam Jezus nodig heeft, er geen voordeel van hebben omdat u het uitspreekt uit een gewoonte en zonder vrees. Ons geloof zal dan niet meer hetzelfde kracht hebben als in het begin van onze bekering. Daarom zegt de Bijbel: Omwille van mijn Naam, uitliefde van Mijn Naam en in Mijn Naam zult gij demonen uitdrijven. Dus de naam van God is Jezus. Wanneer wij de Naam Jezus vrezen en het gebruiken dan wordt het wonder verricht.

God zegent u in overvloed,

Bisschop Edir Macedo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten