woensdag 6 oktober 2010

Het doek van Jezus

Waarom liet Jezus Zijn zweetdoek gevouwen achter in het graf na Zijn wederopstanding?


Johannes 20:7 toont ons dat, het doek, dat over het gezicht van Jezus werd geplaatst, niet terzijde werd gelegd in de grot samen met de andere doeken. De Bijbel reserveert een gehele vers om ons te vertellen over het doek die met aandacht werd gevouwen en bij het hoofdeinde van de stenen graf werd gezet.


"En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. IJlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, dien Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd.


Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich naar het graf; en die twee liepen samen snel voort; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf, en zich vooroverbuigende, zag hij de linnen windsels liggen; hij ging echter niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook, hem volgende, en hij ging het graf binnen en zag de windsels liggen, maar de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de windsels liggen, doch opgerold, terzijde op een andere plaats." (Johannes 20:-7) NBG-Vertaling 1951


is dit belangrijk? Absoluut.

Is dit veelbetekenend? Zeer zeker.


Om de betekenis van het gevouwen doek te begrijpen, dient u een beetje van de Hebreeuwse traditie te kennen. Het gevouwen doek heeft te maken met de relatie tussen een meester en zijn dienaar. Elke Joodse jongen kent deze traditie.


Wanneer de knecht de eettafel bereidde voor zijn meester, zorgde hij ervoor dat hij het precies deed zoals zijn meester het wilde hebben. De tafel werd perfect geplaatst en de knecht zou buiten het zicht van zijn meester wachten, totdat hij klaar was met de maaltijd. De knecht zou de tafel niet durven aan te raken voordat zijn meester klaar was met eten.


Als de meester klaar was met zijn maaltijd, zou hij opstaan, zijn vingers afvegen, zijn mond en baard schoonmaken, daarna zijn doek oprollen en hem vervolgens op de tafel gooien. In die tijd wilde een opgerold doek op een bord zeggen: "Ik ben klaar." Als de meester opstond en zijn doek opgevouwen naast het bord achterliet, zou de kecht de tafel niet durven aan te raken, omdat het gevouwen doek betekende: "Ik ben niet klaar, ik kom terug!"


God zegene u allen,


Bisschop Edir Macedo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten