donderdag 14 oktober 2010

Sterke wind

We hebben gezien dat de voordelen van het geloof tot stand komen door gehoorzaamheid aan het Woord. Maar wat onopgemerkt is gebleven, is dat gehoorzaamheid zelf een handeling is en geen gevoel.

Geloof is handeling, actie en beweging. Wanneer wij in het geloof wandelen beweegt de Geest van God in ons. Er is dus geen angst, twijfel of bezorgdheid. Veeleer, er is zekerheid, overtuiging, vaststelling en moed om te handelen volgens de Hemelse leiding. Deze chemie van geloof gaat gepaard met de Geest.

God is geest.

Het woord geest staat oorspronkelijk in verband met wind, adem, licht, vuur, enz. Jezus leert ons dat degene die door de Geest geleid wordt, als de wind is. Mozes
zag het brandende braamstruik en merkte op dat hij niet werd verteert. In de woestijn werden de Israëlieten in de avond geleid door een vuurkolom en overdag door een wolk. Bij de inwijding van de Tempel, kwam de aanwezigheid van God in de vorm van vuur, Elia bad en er kwam vuur uit de hemel, de discipelen kwamen bijeen in de bovenzaal, toen het geluid van een ruisende wind het hele huis vulde.

Wandelen in de geest is wandelen in het geloof of in beweging zijn.

Het lost niets op om Bijbelse kennis te hebben en geen handelingen te ondernemen. Velen denken dat dit genoeg is voor de behoudenis en stellen zich gerust in het geloof. Ze zijn actief in ongehoorzaamheid, maar passief in het
praktiseren van het Woord. Voor zulke mensen heeft de Here de volgende boodschap: “Maar tot de goddeloze zegt God: Wat hebt gij mijn inzettingen op te tellen, en neemt mijn verbond in uw mond, hoewel gij de tucht haat, en mijn woorden achter u werpt?” Psalmen 50:16,17

Degene die gevuld is door de Geest wordt geleid door een onstuimige Wind. Omdat hij gehoorzaam is wordt hij geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij praktiseert en
veroverd zijn beloofde land.

God beloofde het land Kanaän aan Abraham en zijn nageslacht, maar zoals met alle hemelse beloftes, gebeurt dat niet automatisch. Het moet in bezit genomen worden. Tussen de beloftes en de uitkomst ervan staat een weg die gelopen moet worden. En door de acties van geloof worden de beloftes in bezit genomen.

Met de behoudenis van de ziel is het niet anders. Wij werden gered, wij zijn gered en wij zullen gered worden als wij in het geloof blijven volharden. Als wij constant in het geloof blijven leven en de leiding van de Geest blijven volgen.

God zegent u in overvloed,

Bisschop Edir Macedo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten