zaterdag 16 oktober 2010

Het Heilig Avondmaal

"En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden."
(MatteĆ¼s 26:26-28) NBG-Vertaling 1951

Het laatste maal die de Here Jezus hield was het Heilig Avondmaal. Alhoewel de Here duizenden mensen had geholpen, gezegend, genezen en bevrijd hield Hij Zijn laatste maal op aarde alleen maar met de 12 discipelen. De mensen die Hij als Zijn vrienden beschouwde. Deze Zondag zullen wij in alle UKGR Evangelisch Centra deelnemen aan het Heilig Avondmaal om zodoende aan de Here te tonen dat wij niet alleen maar mensen willen zijn die door Hem gezegend worden, maar voornamelijk dat wij Zijn volgelingen en dienaren willen zijn.

Wilt u ook een dienaar van God zijn dan nodigt de Heer u uit om samen met Hem deel te nemen aan het Heilig Avondmaal ter Zijner gedachtenis, zodat zoals u het brood en de druivensap tot u zal nemen ook de kracht en vrede van God in uw binnenste zal komen.

Tot zondag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten