maandag 30 mei 2011

12 Juni – Uitreiking van de Gewijde Olie


"Ik leed aan artritis, artrose, scoliosis en vleesbomen die mij verhinderden om 's nachts goed te kunnen slapen. Ik ontving de zalving met de Gewijde Olie en nu ben ik genezen. Ik ben helemaal gezond en heel gelukkig." – Isabel


"Vanwege het werk van negatieve energiën in mijn leven werd ik verlamd. Om de pijnen te onderdrukken kreeg ik medicijnen die eigenlijk bedoeld waren voor dieren. Nadat ik met de Gewijde Olie werd gezalfd, werd ik helemaal genezen." – Augusta


"Ik ben een kapster, maar ik was gedurende één jaar werkloos. Ik nam de spullen waar ik mee werkte naar de UKGR zodat ze gezalfd zouden worden. Vandaag de dag heb ik mijn eigen kapsalon en verdien ik 6 keer meer dan ik voorheen verdiende!" – Mónica


"Ik leed aan angst, paniekaanvallen en hevige depressie. Ik heb zelfs zelfmoordpogingen ondernomen, maar vandaag de dag, na de zalving met de Olie, ben ik een gelukkige persoon!" – CláudiaWaarom de Gewijde Olie?

In verschillende gebeurtenissen in de Bijbel, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, zien we dat God de Gewijde Olie gebruikte om Zijn macht te representeren of te openbaren in iemands leven of in iets. De olijfboom wordt beschouw als één van de bomen die het meest resistent is en die in staat is om in elk soort meteorolgische situatie te kunnen overleven. In feite zijn er olijfbomen in Israël waarvan men weet dat ze meer dan 2000 jaar oud zijn.


Waar dient de Gewijde Olie voor?

De Gewijde Olie werd door God vooral gekozen als een instrument van het geloof om de zieken te genezen en als een contactpunt om alle krachten van het kwaad te overwinnen.

Op een wonderbaarlijke wijze leerde de Here Jezus Zijn discipelen om de mensen met de Gewijde Olie te zalven en wonderen te verichtten.

De discipelen van Jezus zalfden de zieken en degenen die gekweld waren door het kwaad met de Gewijde Olie, en zij op hun beurt werden genezen en bevrijd. De Olie symboliseert ook de Heilige Geest, Zalving, Voorspoed en van Hemelse voorziening onder andere vele bijbelse referentie.


"En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen." (Marcus 6:13) NBG 1951


"Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken…" (Jakobus 5:14-15) NBG 1951


Wat is zijn oorsprong?

De Gewijde Olie komt uit het Heilige Land – Jeruzalem, te Israël.


Één keer per jaar, gaan bisschoppen en pastors vanuit de gehele wereld op een pelgrimstocht naar het Heilige Land en nadat ze tot God hebben gebeden voor de consecratie van de Gewijde Olie met Zijn Macht en beloftes, wordt hij uitgereikt in de kerken. Oftewel, allen die in het Woord van God geloven kunnen vandaag de dag ook genieten van de voordelen van de Macht van het Geloof!


Hoeveel moet ik ervoor betalen?

Er is geen prijs die men moet betalen om de Gewijde Olie te verkrijgen. Dit element van het geloof zal gratis worden uitgereikt aan allen die aanwezig zullen zijn op 12 juni om 10u. Het UKGR Evangelisch Centrum zal de Gewijde Olie uitreiken in een flesje in de vorm van een kruis.


En nu?

Neem de beslissing om naar de dienst van Innerlijke Versterking, in de UKGR, op zondag om 10u te gaan. Neem al uw problemen met u mee; de ziekte die bij u werd geconstateerd en waar de dokters geen genezing voor hebben gevonden; de schulden waar u geen oplossing voor heeft; de werkeloosheid die al zo lang duurt; de eenzaamheid die u voelt, omdat u nog niet de juiste persoon heeft gevonden; de afhankelijkheid van drugs en alcohol; bij iemand anders wonen, omdat u financiële problemen heeft; de innerlijke leegte, complexen en gebrek aan vrede.


Tijdens de dienst, zullen we sterk bidden voor de oplossing van al deze problemen en we zullen de naam van de Here Jezus aanroepen zodat de deuren van uw leven geopend zullen worden in uw gezondheid, voorspoed, sentimentele leven. We zullen ook bidden dat er éénheid en vooruitgang in uw leven gebracht zal worden!


Voor wie dient deze olie? Voor alle mensen die de bovenstaande, of andere, problemen willen overwinnen voor het einde van 2011.


De Gewijde Olie zal uitgereikt worden in: Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Almere en Utrecht. Als u wilt weten waar de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt is klik dan op deze link. Bel naar 070 388 8442 om uw flesje Gewijde Olie, in de vorm van een kruis, te reserveren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten