maandag 16 mei 2011

Het is beter om te sterven in het geloof

De duivel is twijfels aan het blazen om het geloof te bedreigen. Twijfels brengen twijfels voort. Het is gelijk aan een sneeuwbal. Hierdoor nestelt de angst, vrees en terreur zich in zijn slachtoffers waarbij hij wanhoop voortbrengt. Op deze manier loopt de zwakke in de richting van de afgrond.


Aan de andere kant weten degenen die uit God geboren zijn dat satan een verliezer is. Hij werd verslagen, is verslagen en zal altijd verslagen worden!


Natuurlijk wil dat niet zeggen dat hij dood is! Maar dat wil zeggen dat zijn kwaadaardig kracht alleen kan werken wanneer de zaadjes van twijfel vruchtbaar grond vinden. Oftewel, degenen die niet door het geloof leven.


Als we wat ruimte geven voor twijfels, dan trekt het geloof zich terug. Zodoende ontstaat het conflict tussen het geloof en de twijfel.


God praat door het geloof. De Stem van God is de stem van het geloof. De duivel praat door middel van twijfels. Zijn stem is de stem van twijfel.


Als we toegeven aan de twijfels, dan versterken we de duivel en verzwakken we de Heilige Geest in ons leven. Maar als we de twijfels bestraffen door het geloof in de profetiën, dan neutraliseren we de handelingen van de duivel en zijn gehele legermacht.


"En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." (Matteüs 28:20)


Waarom belooft Hij om met ons te zijn? Om onze nederlaag te aanschouwen?


Nee! Duizend keer, nee!!!…


Hij is met ons om de vervulling van elke belofte die Hij heeft gemaakt te garanderen! Dat wil zeggen de overwinning garanderen aan degenen die overtuigd zijn van die beloftes.


Wanneer we gehoor geven aan de stem van het geloof dan vereren we God en vernederen we de hel.


Het is beter om te sterven in het geloof, dan te leven met de twijfel. Maar het is beter om te leven in het geloof, door geloof en van geloof tot geloof!


Bisschop Edir Macedo

1 opmerking: