woensdag 1 juni 2011

De wet van het geloof

God schiep de mensen om vrij te zijn. Vrij om te leven hoe ze willen, om lief te hebben, te haten en zelfs God te accepteren of te weigeren als hun Heer.


Hij gaf hun ook de macht om kinderen te krijgen en om te voelen wat Hij voor ons voelt. Als ouders lijden wanneer hun kinderen opstandig en ongehoorzaam worden, stel u dan eens de Schepper voor!


Maar vrijheid is een tweesnijdend zwaard: het kan u helpen om het eeuwige leven te kiezen, of de eeuwige dood. Het hangt van een ieder van ons af. Hoe maken we keuzes volgens Gods wil en bereiken we het overvloedige leven? Hoe reageren we op dagelijkse strijden? Hoe overwinnen we moeilijkheden met Gods hulp? Hoe weten we dat we op de juiste weg zitten?


Daar komt de wet van het bovennatuurlijke geloof van pas. Het is de stem van God die met Zijn trouwe volgelingen spreekt. Deze stem laat de twijfels niet toe om onze vrijheid van keuze gevangen te zetten of om ons te blokkeren om van het leven tot het uiterste te genieten.


Hoeveel mensen zijn onthouden om te genieten van een overvloedig leven vanwege doctrines die door mensen werden verzonnen en opgelegd worden "in de naam van God", of vanwege een misinterpretatie van de Bijbel? Hoevelen zijn er die tradities als bijbelse doctrines beschouwen?


De stem van God/het geloof verdrijft angst en toont ons de juiste keuze die overeenkomt met Gods wil en dat is de reden waarom het geschreven staat dat de rechtvaardige door het geloof zal leven (Habakuk 2:4). Daaruit komt er een leven van goede kwaliteit voort.


De stem van het geloof is de stem van God. Volg Hem en laat u niet leiden door andermans geloof.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten