zaterdag 28 mei 2011

De dapperen, de strijders en de opstandigen

"Betrouwbaar onderricht in de wet was in zijn mond en ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en in oprechtheid wandelde hij met Mij en velen bracht hij van ongerechtigheid terug" (Maleachi 2:6) NBG 1951


Wanneer men het Woord van God praktiseert, dan klopt hetgeen men zegt, dat wil zegggen wanneer men over de gezondheid praat dan is dat omdat men gezond is; wanneer er over éénheid in de familie wordt gesproken, dan is dat omdat er éénheid in de familie is. Wie een pact met God maakt zal zijn dromen zien uitkomen, natuurlijk zal dat niet automatisch komen, maar omdat er een pact met God is, offert de persoon.


Wie opstandig is accepteert niet om alleen maar te weten wat er in de Bijbel geschreven staat. Hij wil vertellen dat die woorden werden gerealiseerd in zijn leven en niet dat ze alleen maar beloftes zijn. Vanwege onze opstand hebben we miljoenen bewijzen dat het Woord van God uitkomt, door middel van de getuigenissen van mensen die het intelligente geloof hebben gepraktiseerd, dat wil zeggen het geloof dat gemanifesteerd wordt door de opstand, het geloof dat hetgeen dat God heeft beloofd tot stand doet komen. Hoe kunnen we accepteren dat het Volk van God een leven leidt dat niet overeenkomt met hetgeen Hij belooft?


Wie dit geloof praktiseert creëert vrede in zijn binnenste, omdat hij zeker weet dat hij de wil van God praktiseert. Let goed op, we praten over praktiseren en niet alleen over geloven in Zijn Woorden. Zodat u het beter kunt begrijpen: "Wanneer het me aan niets ontbreekt, dan kan ik zeggen 'De Heer is mijn herder, mij ontbreek niets' – nu doe ik de wil van God. "Wanneer ik vrede, blijdschap, geduld, emotionele evenwicht, goedheid heb…" – nu leef ik door de wil van God in praktijk te brengen, omdat ik vervuld ben met de Heilige Geest. Begrijpt u nu wat het betekent om te leven door het Woord van God in praktijk te brengen? Dat betekent dat u constant strijdt om hetgeen dat al aan u behoorde, maar vaak in de handen was van degenen die het kwade dienen, in bezit te nemen. Zolang de persoon niet in opstand komt tegen deze tegenstrijdigheid zal hij niet van zijn leven kunnen genieten, ondanks het feit dat hij in God gelooft.


De persoon die in opstand is heeft alleen vrede met zichzelf en met God wanneer hij in oorlog is met de duivel en met de hel. Dat is de opstand die God zoekt in elke christen. Wie een pact met God heeft, diens leven dient een impact te hebben in zijn familie, de samenleving, zelfs binnen de kerk, waarbij de persoon ook plezier dient te hebben om zielen te redden, hetgeen het minimale is wat elke christen dient te doen: zielen voor Christus te brengen!


"Want de lippen van de priester bewaren kennis" (een priester is iemand die offers aan God presenteert en als er iemand is die de vervulling van de Goddelijke Beloftes dient te zien, dan is het wel degene die tot God offert) "en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet, want een bode van de HERE der heerscharen is hij" (de mensen dienen ons te zoeken om te weten hoe we een leven hebben bereikt dat kwalitatief anders is, omdat het niet alleen gelimiteerd is aan zegens, maar het komt ook met een verenigde familie, een onberispelijk karakter, met andere woorden, een leven om "jaloers" op te zijn.


Wij zijn de dapperen, de strijders en de opstandigen! Omdat wij willen dat Gods wil wordt gerealiseerd en dat ons leven vlekkeloos is. Er zal geen plaats zijn voor verdriet, eenzaamheid, lijden, omdat onze opstand ons niet toelaat om te stoppen te strijden voor hetgeen God ons heeft beloofd. Om de ware vrede te bereiken dienen we in een constante strijd te zijn tegen de hel en, zodoende, kan niets ons beschuldigen. Er is geen enkele situatie, zowel een goede als een slechte situatie, die ons kan beschuldigen, omdat de veroveringen van de opstandigen de vruchten van hun geloof zijn! Wie wilt een boodschapper van de Heer worden? Wat betekent dat u met uw eigen leven kunt aantonen dat Jezus Christus de Heer is. Weet dan dat er voor alles in het leven een prijs bestaat, voor elke verovering is er een strijd die gewonnen dient te worden en het begin om de eeuwige behoudenis te bereiken is hier op deze wereld, door middel van een opstand tegen de hel. Het is niet genoeg om te zeggen dat u behouden wilt worden het is noodzakelijk om opstandig te zijn en om de hel niet accepteren.


Uw leven dient sterk te zijn en als dat nog niet het geval is, dan komt dat helaas vanwege het feit dat u de kracht van het intelligente geloof (= opstand) niet kent of negeert. Zoals we al hebben geleerd: "Ons leven is wat onze geest is!" dat wil dus zeggen dat het leven van iemand die niet dapper, strijdvaardig of opstandig is alleen maar zwak kan zijn en niets heeft om te tonen. Dit zullen we nooit accepteren!


We werken dagelijks, niemand predikt het evangelie meer dan ons; we zoeken degenen die het meest lijden en wanhopig zijn, niemand kan zeggen dat we iemand discrimineren, omdat er allerlei mensen naar de UKGR komen, van verschillende sociale en religieuze condities. We dienen een verschil in onze levens te zien!


Van uw dienaar in Christus,

Bisschop Júlio Freitas

Geen opmerkingen:

Een reactie posten