maandag 28 maart 2011

Geboorte uit de Heilige Geest

Een persoon die geboren is uit de Heilige Geest is niet afhankelijk van zijn status op het werk of zijn onderwijsprestaties om van God te zijn; in plaats daarvan is hij alleen maar afhankelijk van zijn persoonlijke relatie met de Heilige Geest. Wanneer een persoon uit God is geboren, wordt het corrupte geestelijke beeld van de eerste Adam gewist en neemt hij het heilige, afgescheiden geestelijk beeld van de tweede Adam, Jezus, aan. Staat geschreven, "De eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest." (1 Korintiërs 15:45) NBG vertaling 1951


Later zullen we het verschil zien tussen degenen die geboren zijn met de aard van Adam en degenen die geboren zijn met een geestelijke aard. Het is van extreem belang om te begrijpen hoe belangrijk het voor ons is om te streven de aard van van de Here Jezus Christus te hebben.


Het is geen droom van perfectie of een utopie om dezelfde geestelijke aard van de Here Jezus Christus te hebben, maar wat, in feite, van ons vereist wordt door de Zoon van God zelf, die zei, "Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest." (Johannes 3:6) NBG vertaling 1951


Na deze verzen gelezen te hebben, kunnen we duidelijk de belofte van de Heer begrijpen, die zegt, "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader" (Johannes 14:12) NBG vertaling 1951


We zouden nooit de werken kunnen doen die Hij deed als wij Zijn geestelijke aard niet hadden.


Alleen degenen die uit de Heilige Geest geboren zijn, zijn op dezelfde manier gezalfd zoals de Here Jezus was gezalfd door Zijn Vader. Hierdoor zijn ze in staat om de werken te doen die Hij deed en zelfs grotere dingen te bereiken.


De doop met de Heilige Geest geeft niet alleen kracht aan de dienaren van de Here Jezus maar, nog belangerijker, Hij schept in hun hetzelfde karakter dat God heeft. De Here Jezus had niet alleen de Geest van God, maar ook Zijn karakter. Hetzelfde gebeurt met degenen die uit Hem geboren zijn. Zij ontvangen Zijn aard, Zijn karakter en de kracht om kinderen van God te worden.


Een persoon die zegt dat hij gedoopt is met de Heilige Geest en het geloof heeft om demonen uit te drijven, zieken te genezen en het Evangelie te verkondigen, maar niet het karakter van God weerspiegelt houdt zichzelf voor de gek. Het is, voor God, belangrijker wat u bent, dan wat u doet. Hij zegt, "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid." (Matteüs 7:21-23) NBG vertaling 1951


Zodoende ontvangt een persoon die geboren is uit de Heilige Geest niet alleen Zijn autoriteit op Aarde, maar ook Zijn karakter, net zoals het gebeurde met de Here Jezus.


Dit is te wonderbaarlijk en te groot om begrepen te worden door degenen die nog niet een ervaring met God hebben gehad. Dit is onbegrijpelijk voor zowel de kinderen van de duivel en de kinderen van het vlees.


*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'Are we all God's Children?'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten