dinsdag 29 maart 2011

2e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

–Meditatie voor de de 2e dag:

De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. (lucas 1:35) NBG vertaling 1951

De foto hieronder is een uitzicht van de UKGR in Cabo, een stad in Zuid-Afrika. Het is een prachtig beeld van de Table Mountain (Tafelberg) bedekt door de wolken.

Zo'n beeld doet me denken aan de Heilige Geest die neerdaalt over degenen die dorst hebben naar de Levende God.

Zijn aanwezigheid zal op zo'n manier over u komen dat u geen ruimte zult hebben voor twijfels, angst of zorgen.

Ontvang de doop met de Heilige Geest terwijl u op deze belofte mediteert.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten