donderdag 31 maart 2011

4e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

–Meditatie voor de 4e dag:

"…maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb." (Johannes 14:26) NBG vertaling 1951


De sleutelwoorden van de bovenstaande vers zijn: leren en te binnen brengen. Dat wil zeggen dat de persoon in staat is om te leven door zijn eigen geloof, nadat hij de Heilige Geest heeft ontvangen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten