woensdag 30 maart 2011

3e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

–Meditatie voor de de 3e dag:

Jezus nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn…(lucas 4:1) NBG vertaling 1951

Wat wordt begrepen van de bovenstaande passage is het volgende:

Alleen maar omdat iemand de Heilige Geest heeft ontvangen wil niet zeggen dat zijn leven probleemloos zal zijn. In plaats daarvan zal Hij u door ervaringen heen leiden om u twee basis dingen te leren:
a: Behoud uw behoudenis en
b: Wees een instrument in Gods handen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten