woensdag 26 mei 2010

God ziet, hoort en daalt neer – Exodus 3:8

God ziet, en trouwens alleen Hij kan de exacte dimensie van lijden in een persoon zien. De schreeuw van bitterheid vanwege de angst en de eenzaamheid. En God wacht om naar zijn aanroeping te luisteren. Diegenen die lijden leven in aanroeping, maar het zijn weinigen die zich richten op het geloof en tot de levende God aanroepen. En wanneer deze aanroeping tot de hemel komt, dan daalt God neer. Hij daalt niet neer voor de grote internationale evenementen die de aandacht trekken van de wereld en evenmin voor de overdadige, weelderige en opzichtige banketten in de paleizen. Hij daalt neer voor diegene die lijdt die met geheel zijn hart Zijn Naam aanroept voor rechtvaardigheid.

En wanneer God neerdaalt vindt Hij een wereld van zondaars – verdrukkers en onderdrukten. Welke rechtvaardigheid zal God brengen? De rechtvaardigheid van het geloof! En het wordt gematerialiseerd door het offer. Dat is wat we in essentie hebben geleerd van de uittocht van Gods volk, wat niet alleen vluchten uit Egypte was, maar ook de uitweg van de slavernij naar het Beloofde Land. De Heer zag het leed van de slaven en gedurende 400 jaar wachtte Hij op hun aanroeping. En toen ze aanriepen, daalde Hij neer en beval Hij hun dat ze Egypte moesten verlaten om in de woestijn te offeren. Ze waren slaven, omdat ze offerden voor farao. Ze zouden vrij worden als ze aan God zouden offeren.

En het was het offer dat het hart van farao verhardde. Het werd zo verhard dat 10 plagen niet genoeg waren om zijn verstand te herstellen en te voorkomen dat hij en zijn leger zouden verdrinken. Hij was helemaal verteerd door zijn blinde koppigheid, wat heeft geleid tot hun dood in de golven van de Rode Zee.

Waarom al die haat? Waarom die waanzinnige vervolging die nooit eerder werd getoond in de wereld?

Wij weten heel goed waarom. Niemand, geen enkele kerk, pastor, gelovige is gedwongen om de niet aflatende neurotische haat van deze wereld te verdragen zoals wij dat moeten doen. Het is het offer. Maar niemand heeft de overwinningen bereikt die wij hebben bereikt. Het is het offer. Wie het in praktijk kan brengen is zeker van deze twee dingen.

Wij zijn allemaal geboren in de slavernij van onze zonde en een onrechtvaardige samenleving in een wrede wereld. Velen roepen in het leven tot de rijken voor hulp of zoeken rechtvaardigheid in hun werk. Voor diegenen die in het geloof zijn geboren komt de rechtvaardigheid door het geloof en is het leven een heldendicht; de omzetting van de woestijn en de Rode Zee; de uitocht van de ziel die bestaat uit de triomfantelijke tocht op de juiste weg naar het Beloofde Land van onze dromen. En het is op de berg van het altaar van het offer dat u het Beloofde Land zult zien.

Bisschop Marcelo Crivella

Geen opmerkingen:

Een reactie posten