zaterdag 8 mei 2010

Één idee is genoeg

Ik zou graag antwoord willen geven op een vraag die mensen mij vaak hebben gesteld. Velen willen weten over het begin van de Universele Kerk en wat mij inspireerde om dit werk te beginnen dat nog steeds zo ver reikt. Het antwoord is altijd hetzelfde: een openbaring van God. Één hemels idee dat niet alleen maar mijn leven maar dat van duizenden mensen over de gehele wereld heeft veranderd. In feite wordt de wereld gevormd door ideeën. Eén idee kan elke familie, zaak, stad of land veranderen. Stel u dan eens voor hoe dat gaat met een idee dat afkomstig is van God!

Wanneer een persoon een openbaring van God ontvangt, dan ontvangt ze de wil van God. Het is alsof u 100% zeker bent van wat u moet doen om succes te bereiken… Bent u geïnteresseerd? Iets van deze omvang is onbetaalbaar, verbazingwekkend rijk en wonderbaarlijk, als een gevonden schat. De kleinste en meest onbelangrijke openbaring van God is in staat om de wereld te veranderen van diegene die er oor naar geeft.

Natuurlijk is deze openbaring niet voor iedereen… "Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard." (Matteüs 11:25). Alleen de nederigen van hart hebben er toegang toe; oftewel, diegenen die geloven.

Wanneer een persoon gelooft, dan openbaart God. Simpel, of niet? Ik zou willen dat allen zouden geloven.

God zegent u in overvloed.

Bisschop Edir Macedo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten