donderdag 30 december 2010

Zolang u maar arm blijft dan is het goed

“Deze (Farao) nu zeide tot zijn volk: Zie, het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij. Welnu, laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen en zich – als wij in oorlog komen – bij onze tegenstanders aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken.” Exodus 1:9,10

Een van de grootste angsten van de duivel is dat Gods volk groeit, zich vermenigvuldigd, macht, en daardoor financieel vermogen heeft.

De duivel is niet bezorgd wanneer mensen gezond, maar nog steeds arm zijn; als ze een goede familie hebben, maar nog steeds arm zijn; als ze vrij van verslavingen zijn, maar nog steeds arm zijn; als ze een goed karakter hebben, maar arm blijven. Waarom? Omdat niemand gehoor geeft aan de armen. (Prediker 9:16) Als Gods volk arm is, dan zal niemand naar ze willen luisteren of respecteren, omdat de armoede in deze wereld een teken van nederlaag is. Men geeft gehoor aan de rijken. Zij zijn degenen die invloed hebben. Dus als de duivel het Woord van God de kop in wil drukken; als hij het Evangelie wil stoppen; als hij de reddingsplan in deze wereld wil tegenhouden; weet hij dat het een goede strategie is om de groei en de welvaart van Gods volk tegen te houden.

Dit was de geest die in het hart van Farao was. Hij wilde niet alleen de groei van het volk voorkomen, maar hij wilde hen ook gebruiken om Egypte te doen groeien. Farao was een profiteur! Diezelfde geest is vandaag nog steeds actief om het volk van God tot slaaf te maken.

“Och HERE, geef toch heil, och HERE, geef toch voorspoed!” Psalm 118:25

Deze situatie zal alleen veranderen als Gods volk in opstand komt.

Toen het volk God aanriep moest Hij omwille van het verbond antwoorden. Een verbond werd gemaakt door het offer. God kon de aanroeping van het volk niet negeren.

God wil dat u een leven in overvloed zult hebben. Maar er is iemand die u arm wil zien. U weet wel wie.

Bisschop Renato Cardoso

3 opmerkingen:

 1. Hoort, mijn geliefde broeders (en zusters), heeft God niet uitverkoren de armen van deze wereld, om rijk te zijn in het geloof..?
  (Jac.2:5)
  ..en zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten.
  (Hebr.13:5)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden.
  2 Korintiërs 8:9

  Beste MB,

  Vergis u niet door te denken dat de rijkdom waar hierboven naar wordt gerefereerd een "geestelijke" rijkdom betreft, omdat dit hoofdstuk ging over de collecte die Paulus ophaalde voor het werk van God. Hoe zouden de mensen het werk van God kunnen ondersteunen als zij daar geen conditie voor hadden? Dus het gaat over financiele rijkdom. Jezus werd arm, zodat wij niet gebonden zouden zijn aan een leven van armoede.

  Trouwens Wie was het ook al weer Die Abraham, David en Job voorspoedig maakte?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beste Daniel,

  Het is niet dat we niet rijk mogen zijn. Maar de Here Jezus zegt wel dat het voor een rijke moeilijker is om het koninkrijk van God in te gaan dan een kameel door het oog van de naald.
  Strekking is volgens mij dat we ons hart niet op rijkdom moeten zetten. Als God ons rijkdom geeft moeten we dankbaar zijn, maar ons (heidenen) belooft Hij op zich geen materiële voorspoed in Zijn Woord. Eerder moeten wij lijden om het geloof om zo in de voetsporen van Jezus te gaan.
  Anders lag het bij het volk Israël. Als ze in Gods wegen zouden wandelen en Zijn wetten zouden houden dan beloofde de HEERE (de God van het verbond!)hen aardse/materiële voorspoed.
  Wij zijn niet Israël en mogen door het geloof hopen op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont.
  Ik draag de beminden om der vaderen wil overigens wel een warm hart toe en hoop dat ze als volk tot de erkenning van Jezus als Gods Zoon en zaligmaker komen.

  BeantwoordenVerwijderen