zaterdag 4 december 2010

Het offer: laatste deel

Jezus zei dat het noodzakelijk was om te offeren

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. (1 Kor 2:14)


Deel 4

Jezus deed niet het offer dat Hij zelf wilde doen, maar het offer waarvan de Vader wilde dat Hij het zou doen. Dat is de reden waarom Hij onze behoudenis kon bereiken, want Zijn offer werd geaccepteerd door de Vader en Hij overwon de dood. Hij leeft, onze Verlosser leeft en Hij ontving een naam boven alle namen. De naam van de Here Jezus is de hoogste en machtigste naam die er bestaat. Hij is de Heer.

Ik geloof dat God nu spreekt en dat Hij openbaart welk offer Hij van u wilt. Gelooft u? Zult u offeren wat u wilt offeren of het offer dat God van u vereist? Zult u doen wat u wilt of geven wat God van u vraagt? Zult u luisteren naar Gods stem of naar de stem van de duivel? Zult u luisteren naar de stem van het geloof of naar de stem van de twijfels? Welke stem zult u gehoorzamen?

Het woord van God zegt: Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de HERE, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land, waarvan de HERE uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft, dat Hij het hun geven zou.

Wie beslist er? Is het God? Nee! U. U kiest, u beslist.


Bisschop Paulo RobertoGeen opmerkingen:

Een reactie posten