dinsdag 7 december 2010

Het geloof

De manifestatie van het geloof openbaart de christelijke aard van de trouwe.

De moedige geest om een bepaalde actie van geloof te nemen is dezelfde geest die doelen bereikt.

De grootte van het geloof wordt gemeten door de inspanning bij de actie. Met andere woorden, het geloof wordt gemeten door het offer. Als er offer is, is er geloof. Dit behaagt God.

Iedereen kan deelnemen aan het offer, rijken en armen, want het offer heeft te maken met de limiet van iedere persoon.

Hoe groter de droom is, hoe meer moeite gedaan moet worden. Dit is de wet van het leven in deze wereld.

Hoe groter de verovering is, des te groter het offer.

Als dit een feit is wanneer we praten over materiële rijkdom en tijdelijke goederen, stel u eens voor wat het betekent wanneer we praten over de eeuwige zaken.

Daarom zei onze Heer: "…tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar." Matteüs 11:12

Hoeveel moeite kost het om het eeuwige leven in bezit te nemen? "Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?" Matteüs 16:26

Bisschop Edir Macedo

7 opmerkingen:

 1. Ik denk dat een mens niets kan toedoen aan zijn zaligheid. Ook geen enkel offer, dan het offer van Christus Jezus reinigt ons van onze zonden.
  De zaligheid / het eeuwige leven ontvangen we enkel uit genade.
  Moeten we dan maar stil hier op wachten ? Nee, de opdracht uit de Bijbel komt naar ons toe; bekeert u en geloof het evangelie !
  Deze twee zaken kunnen wij niet bij elkaar brengen, maar komen toch samen in Chistus Jezus.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geachte MB,

  Ik ben het niet met u eens. Het offer is een deel van het leven. Probeer maar eens thuis te blijven en niet te werken; zal uw baas uw loon alsnog betalen? En wat het geloof betreft, zei Jezus zelf dat we dienen te offeren toen Hij zei "Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij." (Lucas 9:23)

  Bovendien wil ik ook melden dat het geloof in Jezus niet ééndimensionaal is. Wat ik hiermee wil zeggen is dat mensen wel in Jezus kunnen geloven, maar de manier waarop kan verschillen.
  "De een gelooft, dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard. Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan." (Romeinen 14:2-4)
  De één gelooft dat het geloof in Jezus alleen dient voor geestelijke zaligheid en behoudenis ("maar de zwakke eet plantaardig voedsel"), de ander gelooft dat het geloof in Jezus zowel geestelijke zaligheid en behoudenis biedt alsook materiële hulp en fysieke zegens ("De een gelooft, dat hij alles eten mag").

  Of denkt u dat God niet bij machte is om Zijn volk te helpen met problemen die onmogelijk zijn? In dat geval klopt deze vers in de Bijbel niet: "Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God." (Lucas 18:27)

  Met vriendelijke groet en Gods zegen,
  Daniël

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Elke droom heeft zijn prijs en dat is niet alleen een finacieel offer maar ook een geestelijke, lichamelijke offer. Als je iets groots wil bereiken zul je je er meer voor moeten doen, over hebben. God leeft en dat dient men te zien in hun dagelijks leven, Zijn woord leven, zijn beloftes zien in eigen leven, zwegens veroveren en meer heeft Hij voor degene die gelooft !!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het offer brengt ons naar grote dingen die wij willen bereiken in het leven. Alles wat we willen bereiken in het leven heeft een prijs. Het offer brengt ons naar onze overwinning. Als wij de zekerheid en het geloof hebben dan is er geen twijfel aan dat de zegen zal komen. Waarom? omdat ik weet dat mijn God niet faalt!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "Hoe groter de droom is, hoe meer moeite gedaan moet worden."

  Dat zegt genoeg!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dat is waar, Leslie...
  Dus hoe groter de offer, hoe groter de overwinning !!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Beste Daniel,

  Bedankt, ik ben het toch ook wel met je eens. God is almachtig. En door het geloof kunnen we bergen verzetten. Maar zonder liefde baat ons dat niets (1 Kor. 13). Doe alles tot eer van God.
  Zelf ben ik alleen wat voorzichtig met financieel succes etc.
  1 Timotheüs 6, vers 9.

  Groet en zegen.
  mb

  BeantwoordenVerwijderen