donderdag 25 november 2010

Van Egypte naar het beloofde land

De bevrijding van het volk van God uit Egypte, is een voorbeeld van wat men dient te doen om “Egypte” in ons leven te overwinnen. We begrijpen dat de 7 elementen te vinden zijn in deze grote bevrijding.

God – De Schepper, Almachtige.

Mozes – Een man die door God geroepen werd om het volk te bevrijden. Hij is gestorven, maar God gebruikt nog steeds mensen met dezelfde geest van geloof die Mozes ook had.

Staf – Het symbool van geloof! Wat hij in zijn handen had, gebruikte hij om wonderen te verrichten.

Farao – Farao is ook gestorven, maar de geest van het kwaad die in hem handelde, maakt mensen tegenwoordig nog steeds slaven.

Berg Sinaï – De plaats waar God met Zijn dienaar sprak: Bevrijd mijn volk!

Egypte – Situatie waarin een persoon leeft, waar “slavernij” aanwezig is. De slavernij verwijst naar alles wat je leven bepaald en voorkomt dat er geluk is.

Volk van Israel – De mensen die in God geloven, maar slaven zijn van hun financiële, liefdes, geestelijke en gezondheidsproblemen.

Het was een geestelijke strijd tussen degene die van God waren en de werken van de duisternis. Het volk werd vrij, maar dit gebeurde niet zonder strijden en offers. Een sterke hand was noodzakelijk!

God zei: “…Nu zult gij zien, wat Ik aan Farao doen zal; want door een sterke hand zal hij hen laten gaan, ja door een sterke hand hen uit zijn land drijven.” (Exodus 5:24)

God waarschuwde dat de manier waarop Farao het volk vrij zou laten door een sterke hand zou zijn en dit vereiste een grote strijd van degenen die van God waren.

Hetzelfde gebeurt in onze dagen. Om te overwinnen, is er alleen maar één weg: al onze krachten inzetten in wat wij doen, door het geloof!

“Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet…” Prediker 9:10

Pr. Rui Silva

Geen opmerkingen:

Een reactie posten