woensdag 17 augustus 2011

ZEVENTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL

"En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken."
Handelingen 2:1-4

En toen de Pinksterdag aanbrak – de dag die God had bepaald.

Waren allen tezamen bijeen – geen één van degenen die geloofden was buiten het cenakel.

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest – allen die in het cenakel aanwezig waren werden vervuld met de Heilige Geest.


Hetzelfde zal in onze dagen gebeuren:

Aanstaande zondag, 21 augustus (de dag die door God gekozen werd), zullen allen die in deze belofte geloven in de UKGR aanwezig zijn.

En allen die daar aanwezig zullen zijn, zullen vervuld worden met de Heilige Geest.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten