donderdag 11 augustus 2011

ELFDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


“…wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij versmaden, zullen gering geacht worden.” (1 Samuel 2:30) NBG 1951
Sommigen achten hun kinderen, familieleden, echtgenoot, echtgenote, vriendin of vriend meer dan de Here Jezus.
Sommigen waarderen hun naam, reputatie, carrière, sociale status en hun materiële goederen meer dan de Heer.
Sommigen zorgen meer voor hun huis, auto, juwelen, kleren en schoenen dan voor hun christelijk geloof.
Sommigen houden meer van hun eigen levens dan van de Schepper.
Sommigen investeren meer in hun eigen glorie dan in de glorie van God.
Sommigen respecteren en vrezen de duivel meer dan God.
Ten slotte, hebben sommigen meer ijver voor hun vergankelijke lichamen, dan voor hun onsterfelijke zielen.
Echter tot dezen zegt de Heer:
“…want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.”
(Lucas 9:24) NBG 1951

Geen opmerkingen:

Een reactie posten