woensdag 3 augustus 2011

DERDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Autoriteit van de kinderen
De Here Jezus is het Woord dat,
“Kwam tot het zijne (Israël), en de zijnen (de kinderen van Israël) hebben Hem niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn”
(Johannes 1:11-13.) NBG 1951

Degenen die geboren zijn uit de Geest van God hebben macht. Oftewel, ze hebben de autoriteit van God de Vader om zelfs zonden te vergeven (Johannes 20:23).
Des te meer om de hel van deze wereld te overwinnen! (1 Johannes 5:4).
Maar…
Waarom hebben degenen die Jezus hebben aanvaard de macht van Gods kinderen niet gehad?
Omdat ze uit het bloed (toevallig) zijn geboren, of misschien zijn ze geboren uit de wil van het vlees (vrucht van de menselijke losbandigheid), of misschien zijn ze geboren uit de wil van de mens (droom van de ouders).
Wat wil zeggen: geen van deze kinderen werd geboren door de wil van God, daarom hebben ze de macht van Gods kinderen niet.
Alleen degenen die uit de Geest van God geboren zijn worden als legitieme kinderen van God beschouwd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten