maandag 15 augustus 2011

VIJFTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Het Boek des Levens
Elk kind ontvangt bij geboorte een naam. Deze naam bevestigd zijn identiteit.
Hij wordt een burger en wordt daarom ondersteund door de wet.

Zolang hij leeft staat zijn naam geregistreerd in het archief van de levenden. Na de dood zal zijn naam geregistreerd staan in het archief van de doden. En daar zal hij alleen nog maar legale doeleinden hebben voor zijn nageslacht.
Ondanks het feit dat hij in het archief van de doden staat, blijft zijn ziel, voor God, nog leven en staat zijn naam geregistreerd in een boek: het Boek des Levens of het boek van de Tweede dood.
We hebben niet gekozen om op deze wereld te leven, maar we hebben het recht om te kiezen waar we voor de rest van de eeuwigheid zullen leven.
Als gedurende het leven zijn naam in het Boek des Levens stond geregistreerd, dan zal hij niet alleen maar een nieuw lichaam ontvangen (1 Korintiërs 15:54), maar ook een nieuwe naam.
En van daaruit verdwijnt zijn oude identiteit voorgoed. Met een engelachtige lichaam zal hij geen enkele herinnering hebben van zijn leven op Aarde.
Zijn geliefden zullen hetzelfde privilege ontvangen, als hun naam ook geregistreerd staat in het Boek des Levens. Maar ze zullen elkaar niet herkennen of zelfs weten dat ze ooit op de Aarde hebben geleefd.
“En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” Openbaring 21:15

Geen opmerkingen:

Een reactie posten