zaterdag 6 augustus 2011

ZESDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Water des Levens
De Rivier van Water des Levens stroomt vanuit de Troon
van de Almachtige en Zijn Zoon (Openbaring 22:1).

Het is de Geest van God, het Verstand van
de Here Jezus Christus,de Gedachten van God.
Hij komt om de dorst van de dorstigen te lessen;
Om leven te geven aan het droge land;
Een vernieuwing te brengen;
Zicht geven aan de blinden;
De gevangenen vrij te maken van geestelijke onwetendheid;
Oftewel, een vallei van droge botten transformeren in een groot
leger van dapperen voor de Levende God.
Het Levend Water is de Heilige Geest.
Wanneer u Hem ontvangt, dan komen Zijn gedachten
uit uw lippen en brengen leven voort.
“Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God,
hoe overweldigend is haar getal.”
Psalmen 139:17

Geen opmerkingen:

Een reactie posten