zondag 14 augustus 2011

VEERTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Een geweten dat puur is en handelt door het geloof laat niets, helemaal niets, toe dat de eeuwige behoudenis van onze zielen op het spel zet.
Overtuigende emoties of verzoeken van het hart betreffende de dingen waar we het meest van houden, zoals kinderen, moeder, vader, echtgenoot, echtgenote, vriend(in), reputatie, bezittingen… zelfs ons eigen leven, kan niet interfereren met een gezonde relatie met de Here Jezus Christus.

“Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.”
Matteüs 10:37-38
Elk offer, ongeacht hoe groot het is, is onbeduidend wanneer het vergeleken wordt met de eeuwige behoudenis van onze zielen.
Om degenen die geloven te redden, liet Hij niet eens toe dat Zijn eigen Hemelse positie in de weg zou staan, zodat Hij een Vloek zou worden aan het kruis. Met andere woorden, Hij gebruikte ZIJN GEHELE KRACHT, EER EN GLORIE om ons te redden. Hij was niet bezorgd om de grootte van Zijn offer.
Hoe kan Hij accepteren dat we met de behoudenis van onze zielen spelen en onbezorgd zijn? Op dit moment zal de Heilige Geest u dit doen begrijpen, terwijl u deze woorden leest:
“En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.” Openbaring 20:15

Geen opmerkingen:

Een reactie posten