dinsdag 16 augustus 2011

ZESTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


De Boeken
“…en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens.”
Openbaring 20:12

Waarom zag Johannes maar één Boek des Levens en andere boeken die te maken hadden met de Tweede Dood? Er zou geen noodzaak zijn voor meer boeken als de hoeveelheid van namen van de verlorenen gelijk was aan die van degenen die behouden waren. Maar het aantal namen van degenen die verloren gaan is zo immens dat het meerdere boeken vereiste. Zodoende werden er boeken geopend.
Deze krachtige openbaring zou ertoe moeten leiden dat mensen de behoudenis van hun ziel meer zouden prioriteren dan alles in de wereld. Dit heeft te maken met het eeuwige leven van de zielen, niet alleen maar een lang leven van honderd jaar. 
“…en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.” Openbaring 20:12
Degenen wiens namen in deze boeken geschreven staan zullen geoordeeld, veroordeeld en snel in de poel des vuurs geworpen worden. Er zal geen advocaat of aanklager zijn, omdat de boeken al de werken van een ieder hebben geregistreerd. Er zal geen beroep zijn op een hogere rechterlijke instantie, omdat de Rechter de Eeuwige Heer is, de Absolute Autoriteit van de Hemelen, Aarde en het gehele Universum.
“En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.” Openbaring 20:15

Geen opmerkingen:

Een reactie posten