zaterdag 20 augustus 2011

TWINTIGSTE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Ik vrees en beef altijd voor mijn behoudenis, omdat de Heilige Geest mij hiervan heeft overtuigd… “Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?”

Dit woord heeft een vrees in mij geplaatst die ik nog nooit had ervaren.
Samen met de profetie van Ezechiël, herinnert de Heilige Geest mij constant aan mijn grootste bezit:
“…Zijn gerechtigheid zal de rechtvaardige niet redden, wanneer hij tot overtreding komt; en door zijn goddeloosheid zal de goddeloze niet ten val komen, wanneer hij zich van zijn goddeloosheid bekeert. En wanneer hij zondigt, zal de rechtvaardige door zijn gerechtigheid niet kunnen leven.
Wanneer Ik tot de rechtvaardige zeg, dat hij zeker leven zal, maar hij vertrouwt op zijn gerechtigheid en doet onrecht, dan zal met geen van zijn gerechte daden rekening gehouden worden, maar om het onrecht dat hij deed, zal hij sterven.
En wanneer Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven, maar hij bekeert zich van zijn zonde en handelt naar recht en gerechtigheid – de goddeloze geeft een pand terug, vergoedt het geroofde, wandelt naar de inzettingen die doen leven, zodat hij geen onrecht meer bedrijft – hij zal zeker leven, hij zal niet sterven.
Geen van de zonden die hij bedreven heeft, zal hem meer worden toegerekend; hij heeft naar recht en gerechtigheid gehandeld, hij zal zeker leven.”
Ezechiël 33:12-16
ALS U DENKT DAT UW BEHOUDENIS GEGARANDEERD IS, DAN LAAT DEZE TEKST U DUIDELIJK ZIEN DAT DAT NIET ZO IS!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten