dinsdag 2 augustus 2011

TWEEDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


“En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden” (Lucas 1:35) NBG 1951.


De geboorte van Jezus is een voorbeeld voor alle andere kinderen van God. Zoals de Heilige Geest over Maria kwam en haar bedekte met Zijn schaduw waardoor de Zoon van God in haar werd verwekt, zo dient hetzelfde ook te gebeuren met alle andere mensen.
Vanaf het moment dat de Geest van God over iemand komt, wordt in datzelfde lichaam een nieuw schepsel verwekt. Dat wil zeggen, er wordt nog een zoon/dochter van God geboren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten