zondag 18 juli 2010

Weg met de twijfels

Volgens het voorbeeld van God, werkt de duivel ook met het woord. Woorden van twijfels in de gedachten, die angsten en zorgen voortbrengen. Zo wordt het emotionele systeem geschud en zijn de daarop volgende handelingen altijd riskant. En juist dit is de chemie van de hel om te doden, te stelen en te vernietigen.


Er is geen medicijn om dit soort aanvallen tegen te gaan tenzij de gedachtes niet in de Goddelijke Beloftes worden bevestigd en daarop reageren. Een dergelijke reactie moet onmiddellijk in het eigen verstand zijn met gedachtes gebaseerd op Het Woord. Deze tegenaanval van het geloof in combinatie met een goede dosis zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen zal de aanvallen doen vluchten. Dit betekent zichzelf aan God te onderwerpen en de duivel te weerstaan. Jakobus 4:7.


Goede muziek, goed advies, woorden van troost, entertainment of iets dergelijks werken als aspirine. Het verlicht, maar lost niet op. Men moet gebruik maken van hetzelfde tactiek als onze Here Jezus toen Hij zich verzette tegen de emotionele adviezen van Petrus zeggende: “Achter Mij satan.” Matteus 16:23


God zegent u allen in overvloed,


Bisschop Edir Macedo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten