dinsdag 13 juli 2010

Het altaar

“En heeft iemand bij het altaar gezworen, dat betekent niets; maar heeft iemand bij de gave, die daarop ligt, gezworen, dan is hij gebonden. 19 Gij blinden, immers, wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt?”
Matteus 23:18 en 19.

In deze passage geeft de Here Jezus een waarschuwing over de heiligheid van het Altaar van God. Veel mensen geven door gebrek aan kennis of erkenning, uiteindelijk slechts een deel van hun leven of offers met defecten aan God. Als gevolg daarvan genieten ze niet van een compleet leven zoals het Woord van God beloofd. Bisschop Edir Macedo, legde onlangs in een bijeenkomst in Sao Paulo uit, dat vele mensen enthousiast zijn om zegeningen voor zichzelf te veroveren, maar niet dezelfde enthousiasme hebben om de wil van God te doen. En hierdoor eindigen zij met een gebonden leven, zonder iets te veroveren. Hij zegt verder dat de duivel gebruik maakt van deze situatie om gedachtes van nederlagen en beschuldigen in het oor van de bezorgde persoon te fluisteren. Maar voor degene die zich op deze manier bevinden, leert bisschop hoe men gevoelens van bezorgdheid kan overwinnen en uit deze situatie kan komen. Als u een gezegende persoon voor God wilt zijn, behaag dan de Heer en zet uw leven op het Altaar. Want als u uw leven op het altaar zet, bestaat er geen bezorgdheid meer. De overgave op het Altaar van God is alsof u op de Schoot van God zelf zit. En, eenmaal daar, kan geen kwaad u aanraken. Het belang van het leven op het Altaar van God is zo groot, dat Koning David niet bezorgd was over het achterlaten van een erfenis voor zijn zoon Salomo na zijn dood.

“Daarom heb ik, zoveel ik vermocht, gereed gelegd voor het huis van mijn God: goud voor de gouden, zilver voor de zilveren, koper voor de koperen, ijzer voor de ijzeren, hout voor de houten voorwerpen, chrysoprasen en vulstenen, zwarte en kleurige stenen, allerlei edelgesteente en wit marmer in menigte. Maar nu schenk ik nog bovendien, uit liefde voor het huis van mijn God, van wat ik zelf aan goud en zilver bezit, aan het huis van mijn God, behalve wat ik voor het heiligdom heb gereed gelegd: drieduizend talenten goud, goud van Ofir, en zevenduizend
talenten gelouterd zilver, om de muren der gebouwen te overtrekken.”
1 Kronieken 29: 2-4.

Want dit is ons geloof: offeren, offeren, offeren. En vanwege dit constante offer, verouderd ons geloof niet gaat het niet verloren en is er geen gebrek aan godelijke vrees. We verdwalen niet op deze wereld, omdat we op het Altaar zijn en op het Altaar is waar het Vuur is. Wie op het Altaar is voelt geen kou, wie op het Altaar is leeft niet als een uitgedoofde steenkool. De persoon dooft nooit, omdat hij op het Altaar aan het branden is. Dit is onze rijkdom. “Ons erfgoed is ons geloof in de Here Jezus” zei Bisschop Macedo.

Hoewel Koning David alles aan de Heer had overgeven, wat ongelofelijk leek voor het menselijk oog, was de Rijkdom die God aan zijn zoon Salomo gaf, niet te
vergelijken met die van een ander mens in de wereld. De bijbel zegt dat ten tijde van Koning Salomo, goud en zilver gemeenschappelijk waren in de straten van Jeruzalem:
“Ook maakte de koning het zilver en het goud in Jeruzalem overvloedig als stenen, en de ceders als moerbeivijgen, die in menigte in de Laagte groeien.”
2 Kronieken 1:15.

In hetzelfde geloof zullen Bischoppen en Pastors van de UKGR op 18 Juli bidden voor al degenen die verlangen om hun leven op het Altaar te hebben en goddelijke ondersteuning willen ontvangen.

Klik hier om een UKGR Evangelisch Centrum bij u in de buurt in te vinden, waar u meer inforrmatie kunt vinden over hoe u kunt deelnemen aan dit voorstel van geloof.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten