zaterdag 24 juli 2010

Inauguratie van de nieuwste kerk in Italië

De pre-opening vond al plaats op 29 mei met de aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders van de Italiaanse politiek, zoals senator Lucio Malan, maar pas een maand later, op 27 juni, kwamen leden, simpatisanten en medewerkers bij elkaar voor een bijzondere inauguratie.


Rome, een stad vol met wereld-hystorieke symboliek, werd weer het centrum van de christelijke wereld toen, op zondag 27 juni officieel de deuren van de nieuwste Universele Kerk van Gods Rijk van Italië en zelfs Europa werden geopend.


Leden van de kerk, samen met hun respectievelijke families, evangelisten, helpers en alle mensen die werden geëvangeliseerd, ongeacht hun religieuze overtuiging koesterden de hoop dat hun leven zouden zien wat zij tot nu toe nog nooit hadden gezien: de transformatie die wordt aangedreven door een macht die hen oversteeg, de macht van de Bovernatuurlijke. Te dien einde presenteerde de prediker de Enige Weg, de Waardheid en het Enige Leven dat kan leiden tot geluk: Jezus Christus.


Bisschop Júlio Freitas verrichte de inauguratie van de nieuwe plaats en spoorde iedereen aan om net als de deuren van de nieuwste locatie geopend waren ook de deuren van hun hart te openen om de verandering van het voorgestelde leven te accepteren. Deze keer zou het geluk alleen maar een gevolg zijn! De negativiteit verwerpen en het positivisme omarmen is doordrenkt in de boodschap van God en is één van de inherente principes en een uitgangspunt voor alles, volgens de prediker.


Allen accepteerden gewillig de boodschap en ervaarden die speciale dag als de dag van "de inauguratie van hun nieuw leven".


De Ontwikkeling


2006


Januari: De UKGR in Italie verwerft wat onroerend goed.


April: De Werkzaamheden aan de nieuwe kerk worden gestart, maar vanwege bureaucratische redenen worden ze geschorst voor meer dan 24 maanden.


2010


Januari: Het werk wordt hervat wat 4 maanden duurt


Italië voorheen

Italie werkzaamheden
Italië hedendaags
Inauguratie
UKGR in Rome: Viale di Porta Tiburtina, 18/20

Geen opmerkingen:

Een reactie posten