dinsdag 20 juli 2010

Ontvang het gezegende brood


"En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren" Johannes 6:51

Op Zondag 25 juli om 10u, zullen allen die de dienst bezoeken een gezegend brood ontvangen. Dit brood zal worden gemaakt van gezegend meel, zoals u in de bovenstaande video kunt zien. Een ieder die het zal ontvangen kan het met zijn familie delen, zodat de zegen van God ook hun kan bereiken.
Wilt u een UKGR vestiging bezoeken, zodat u ook het gezegend brood kunt ontvangen klik dan op deze link.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten