vrijdag 9 juli 2010

De wil van God

De zorg die een dienaar draagt om de wil van God te doen toont het niveau van gemeenschap dat hij heeft met de Heer. God behagen houdt in om Zijn wil op een spontane en ongedwongen manier te doen. Dit is het meest prachtige verlangen dat de levens motiveert van diegenen die ware dienaren zijn van de Almachtige.

Het is niets nieuws dat de meeste mensen bezorgd zijn over hun levens, druk bezig met het vervolgen van hun eigen plezier. Maar het is pijnlijk om te zien dat er onder hun sommigen zijn die, ondanks hun immense kennis over de Bijbel, nog steeds geen ervaring hebben gehad met de Redder.

Hoe kunnen we Iemand dienen die we niet kennen? Hoe kunnen we een Onbekende God behagen of Zijn wil doen?

Echter diegenen die geboren zijn uit de Heilige Geest hebben dit probleem niet. Zij weten heel goed wat de wil is van de Heer, omdat zij dienaren zijn; zij werden geboren om te dienen en niet om gediend te worden. Zij weten wat de wil van hun Heer is. Of ze het doen of niet is een andere kwestie. Maar wanneer ze de Heer behagen dan zorgt Hij ervoor dat hun dromen op een natuurlijke wijze uitkomen, zonder bezorgdheid, stress of iets anders. Trouwens, God zal nooit tegen het welzijn van Zijn kinderen ingaan.

Zoals een Vader, weet Hij wat het beste is voor Zijn kinderen. Vaak, of bijna altijd, proberen mensen hun geloof te gebruiken zodat ze kunnen hebben wat ze willen voordat het de juiste tijd is. Nu vraag ik: Kan een kind duizend euro beheren?

Het geloof gebruiken om materiele zegens te bereiken is goed, maar het moet altijd gedaan worden met een geloof dat op dezelfde lijn zit als de wil van God, zodat de zegen niet zal veranderen in een vloek.

Bisschop Edir Macedo

1 opmerking:

 1. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het goede zal u worden toegeworpen. Dat is geen eigen verdienste maar pure genade, barmhartigheid van God. Het geloof is een gave van God. Om materiële rijkdom ? Paulus vermaant ons juist om ijerig te zijn in goede werken. Zie Galaten 5 voor de vruchten van de Geest / het geloof. Nergens in het het Nieuwe Testament worden wij opgeroepen om maar veel financieel succes te hebben integendeel een rijke gaat bezwaarlijker het koninkrijk van God binnen dan een kameel door het oog van een naald.
  Paulus roept ons ook op in Kolossenzen 3 om onze wandel in de hemel te doen zijn, waar ons hoofd is; Christus Jezus.
  Zocht Jezus materiële rijkdom op aarde ? of deed Paulus dat ? Waarom zijn wij zo verkleefd aan al het aardse goed. Wat onderscheidt ons in die zin van de wereldse mens. Zie in de Handelingen van de apostelen hoe de eerste christen-gemeenten leefden. Zij verkochten hun goederen, verdeelden alles en volhardden in het gebed.
  Laten wij God toch zoeken, in eenvoud en matigheid leven. Door de liefde elkaar vermanen om Jezus te volgen.
  Wandel voor het aangezicht van God en wees oprecht !

  BeantwoordenVerwijderen