vrijdag 6 augustus 2010

GENOEG IS GENOEG!

Gideon zijn kracht was in zijn opstand. Maar zijn opstand was niet in zijn hart, maar in zijn verstand. In zijn verstand was hij bewust van de God van zijn voorvaderen en van Zijn wonderen. De alwetende, alomtegenwoordige en almachtige God – dat is de God die zijn beloften doet uitkomen.


Door Zijn trouwe en toegewijde dienaren, bevrijdde Hij drie miljoenen slaven uit Egypte en veranderde Zijn kinderen in een natie: Israël. Dit zorgde ervoor dat ze benijd en constant gehaat werden door de mensen uit het Oosten.


Hoe konden een groep slaven een natie worden? Iedereen keerde zich tegen hun; niemand wilde dat Israël een natie zou worden. Hetzelfde gebeurd met de UKGR in relatie met andere kerken en religies over de gehele wereld!


Vanwege zijn intelligente geloof was Gideon opstandig tegen de situatie in zijn land. Hij weigerde om te geloven in een grote God en toch toe te geven aan de slavernij die werd opgelegd door de vijand.


Zijn opstand was geen louter gevoel van het hart; maar kwam van oorsprong uit zijn verstand. Waarom zullen wij slavernij accepteren als God hen er al vrij van heeft gemaakt. Dit is intelligent geloof.Emotioneel geloof heeft niet de moed om een positie in te nemen. Het heeft niet de moed om te offeren in ruil voor verlossing en nog minder voor het veroveren van zegens. Emotioneel geloof is laf en ondergeschikt aan tegenstrijdige omstandigheden.


Maar wanneer geloof is gescheiden van emoties dan gebeurd het tegenovergestelde. Intelligent geloof weigert om een beroerd, beschamend en vernederend leven te hebben.


Als God de Vader en de eigenaar is van het hele universum, hoe kunnen zijn kinderen dan een kwalitatief slecht leven hebben?


Denkt u dat rationeel, bovennatuurlijk, intelligent geloof dat accepteert?


Alleen de kinderen van de boze doen dat!!!


Bisschop Edir Macedo

1 opmerking:

  1. "Een kwalitatief slecht leven" behoeft enige uitleg. Jezus is de eniggeboren zoon van God, maar waarschijnlijk zullen velen zeggen dat hij een slecht leven had. Hij zei nota bene zelf dat hij niets had om zijn hoofd op te leggen. Hij werd niet ouder dan 33 jaar en heeft vanaf zijn geboorte geleden tot het zweten van bloeddruppels en zelfs Godsverlating toe op het kruis. Zijn wij als dienstknechten meerder dan onze meester ? Een kwalitatief goed leven bestaat uit het volgen van Jezus en dus het dienen van God. En dat is naar de wereld gesproken vaak niet kwalitatief goed maar eerder een weg van lijden, want zegt Jezus; in de wereld zult ge verdrukking hebben.
    Laten we niet het kwalitatief goede van de wereld zoeken maar laten we zoeken naar wat de Bijbel ons aanreikt in bijvoorbeeld Galaten 5:
    liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

    BeantwoordenVerwijderen