zaterdag 28 augustus 2010

10.000 mensen werden gedoopt in Mozambique


Bisschop João Leite doopte 5000 mensen op het Miramar strand


Bisschop Macedo legt in een van zijn boeken uit dat zoals een begravenisceremonie de laatste verbinding tussen de mens en zijn aardse leven verbreekt hetzelfde plaats vindt als een persoon gedoopt wordt in het water. Het is een publiekelijke beëindiging van zijn natuurlijke leven terwijl hij verandert in een ware Christen zodat de zonde niet langer over zijn wil kan heersen.


Het belang van de doop in het water is zo groot dat toen de Here Jezus tot Zijn disipelen verscheen na Zijn wedereopstanding, Hij hun nadrukkelijke instructies gaf: "En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden." (Marcus 16:15,16)


Toen Petrus zijn eerste grote toespraak hield in Jeruzalem over het Koninkrijk van God en de Here Jezus vroegen diegenen die een schulidg hart hadden aan hem en de andere apostelen wat se moesten doen. " En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen." (Handelingen 2:38)


De Universele Kerk van Gods Rijk heeft de boodschap van behoudenis verkondigd aan duizenden mensen die besloten om hun leven aan God te geven door de doop die elke dag gehouden wordt over de gehele wereld.


Op Zondag 9 Augustus werd er in Mozambique een speciale ceremonie gehouden waar meer dan 10.000 mensen werden gedoopt. Op het Miramar strand, dat gelokaliseerd is in de hoofdstad Maputo, leidde Bisschop João Leite, die verantwoordelijk is voor het evangelische werk in het land, een ceremonie voor meer dan 5.000 mensen. "God heeft veel zielen gestuurd naar onze kerken hier in Mozambique en dat is de reden dat we hebben besloten om deze doop in het gehele land te houden. Dit zijn mensen die pas bekeerd zijn en die voor het eerst gedoopt worden. Veel van onze lokale kerken hebben geen doopbaden en daarom hebben we besloten om een doop te houden aan het strand vanwege het hoge aantal mensen die hun leven over willen geven aan de Here Jezus", zei de bisschop.


Video-editor Meque Alessio, 24, was een van degenen die zich op die dag overgaven aan God. Hij zei dat hij al enige tijd de diensten bijwoonde in de kerk, maar dat hij zich niet klaar voelde om gedoopt te worden totdat hij begreep wat de daad eigenlijk inhield. "Nadat ik een prediking hoorde begon ik te begrijpen dat de doop een verbond symboliseerde, een totale overgave , de beslissing om Gods wil te doen," zei hij.


Nadat hij uit het water kwam merkte Meque verandering in zijn gedrag op en had niet langer wereldse verlangens die God teleurstellen. "Nu voel ik me lichter en anders. Ik aanvaard de Here als mijn Enige Verlosser en ik ben nu gedoopt. Sindsdien heeft mijn leven een nieuw doel gekregen en ik ben heel blij" concludeerde hij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten