donderdag 6 januari 2011

Werd u bekleed met kracht?

“En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.”
(Lucas 24:49)

Niet allen die wonderen verrichten, en niet allen die ze ontvangen kunnen zich van God beschouwen, maar wel diegene die uit den hoge bekleed werd met kracht.

Indien de autoriteit die de Here Jezus aan Zijn discipelen gaf om genezingen te verrichten en het uitdrijven van demonen in Zijn naam genoeg was, waarom zou men dan uit den hoge bekleed worden? Laat u niet misleiden door wat u doet of ontvangt, want als u niet uit den hoge bekleed werd, behoort u Hem niet toe, zoals er in Romeinen 8:9 staat:

“Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.”

Bisschop Romualdo Panceiro

Geen opmerkingen:

Een reactie posten