donderdag 13 januari 2011

Aanroep voor Gerechtigheid – deel 2

Het grootste teken van de manifestatie van de hel in het leven van een persoon is het onrecht. Waar er onrecht is, is er een demon. Het is de ergste pijn dat een mens kan voelen. Het onrecht is een geest; hij doodt degene die het onrecht deed en neemt het leven van degene aan wie dat onrecht werd verricht.

Zoals de basis van Gods troon gerechtigheid is, zo is de basis van de troon van de duivel ongerechtigheid. Daarom zei de Heilige Geest doormiddel van Paulus: "Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet!" Romeinen 9:14 Men kan de geest van onrechtvaardigheid niet overwinnen met zomaar een wapen. Maar, de Here Jezus toonde ons in de gelijkenis over de weduwe die een rechtszaak had, welke wapen wij dienen te gebruiken.

Het enige probleem was dat de rechter die haar zaak zou berechten onrechtvaardig was. Ondanks dit alles werd haar recht verschaft door haar volharding. Als een onrechtvaardige rechter de weduwe heeft beantwoord, stel u dan God voor, die een Rechtvaardige Rechter is.

De geest van onrecht wordt alleen maar verdreven door de manifestatie van het geloof!

Het is goed om te herinneren dat, in het geval van de weduwe, zij geen advocaat had. Tegenwoordig hebben degene die in het algemeen door onrecht gaan Jezus als advocaat, die geen enkele zaak verliest en God als de Rechtvaardige Rechter, die niet uitstelt om gerechtigheid te verschaffen.

Bisschop Romualdo Panceiro

Geen opmerkingen:

Een reactie posten