zondag 23 januari 2011

UKGR Wereldwijd - Jamaica

Nieuwe Kathedraal in Jamaica
Het jaar 2011 begon werkelijk vernieuwend voor de inwoners van Jamaica, een eiland dat deel uitmaakt van de Grote Antillen, ten noorden van het Caribisch gebied. Dat komt omdat slechts enkele dagen voor het einde van 2010 de Universele Kerk van Gods Rijk haar nieuwste kathedraal inwijdde. Er waren twee diensten nodig, één om 7u en een ander om 10u, om plaats te bieden aan de tweeduizend mensen die aanwezig waren.

Bisschop Claudio Botelho die verantwoordelijk is voor het evangelische werk in de regio, benadrukte de zorg die de Universele Kerk over de gehele wereld besteedt, aan het leren aan mensen hoe ze het overvloedige leven kunnen bereiken dat beloofd werd door de Here Jezus. Daarnaast zei hij dat op dezelfde manier dat God ervoor heeft gezorgd dat de kerk een mooie kathedraal heeft kunnen bouwen, Hij ook conditie zou geven aan degenen die geloven, zodat zij hun eigen levens kunnen opbouwen.

Gedurende de twee inwijdingsdiensten vonden er verscheidene wonderen plaats onder de aanwezigen die getuigden van de macht van God in hun levens.

Michelle Harris, een 26 jarige evenementen organisator vertelde dat zij zich vaak afvroeg waarom ze een ellendig leven had. Omdat zij geen vrede in zichzelf kon vinden, konden zelfs de medicijnen of haar eigen familie haar niet helpen, vanwege het feit dat het probleem dat zij had een spiritueel probleem was. "Pas nadat ik God had ervaren in mijn leven, werden mijn ogen geopend en vandaag begrijp ik helemaal wat er met mij gebeurde. Ik dank God voor de UKGR in Jamaica."

Volgens Lyeke Erharhuyi, directeur en professor sinds 1985, zal de inwijding alleen maar nog meer kracht brengen aan de groei van het evangelische werk. "De opening van deze nieuwe kathedraal is een impuls voor de kerk. De UKGR heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de samenleving als geheel, door middel van spirituele ontwikkeling en bewustwording van de noden van de maatschappij, inclusief ondersteuning voor de minder bevoorrechten op vele verschillende manieren, tot evangelisatie in de wijken, om uiteindelijk zielen te kunnen redden voor Gods Koninkrijk", zegt hij.

Bovendien heeft de UKGR opleidingscentra gesticht waar mensen die geen financiële conditie hebben om een vaardigheid te leren, of om hun opleiding voort te zetten, zoals in het geval van de ouderen, gebruik van kunnen maken. Volgens Lyeke heeft de Kerk een programma ontwikkeld om deze mensen te mobiliseren en hen weer actief te maken.

Secretaresse Margaret Frazer benadrukt dat de Kerk een levendige jongerengroep heeft, die een fundamentele rol speelt bij de sociale en spirituele begeleiding van de inwoners in de regio. "Vandaag de dag, in een tijd waarbij het bijna onmogelijk is om jongeren te interesseren voor het Woord en Werk van God, heeft de kerk een hulpcentrum waarbij gebed 24 uur per dag beschikbaar is. Mensen in het gehele land kunnen hulp ontvangen door middel van gebed, advies of iemand om mee te praten of simpelweg om gehoord te worden."

Maragret is ook vol lof over de zorg van de pastors en helpers. "De pastors houden elke dag van de week diensten. De UKGR is een kerk die zich sterk bezig houdt met families, gericht op de wederopbouw van gebroken gezinnen, om ze te herenigen. De kerk leert normen en waarden die uw lichaam, geest en ziel versterken en ervoor zorgen dat u uw geloof kunt uitoefenen met vertrouwen in de Here Jezus Christus. Met de opening van de nieuwe kathedraal zullen de leden heel erg blij zijn", concludeert ze.

De Universele Kerk in Jamaica is gelegen aan de Hagley Park Road 108.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten