donderdag 4 november 2010

Getuigenis Oetie Noventa

Waarom het offer?

Het offer is de grootste uiting van het geloof die er bestaat. In de Bijbel leren we om ons geloof door middel van verschillende acties te tonen, zoals: gebed, vasten, volharding, enz..

Geen van deze acties is echter zo sterk als het offer.


Waarom? De waarheid is dat wat we bereid zijn om te geven, toont hoe zeker we zijn van wat we zullen ontvangen. Hetzelfde is niet altijd het geval wanneer we alleen maar vragen...


Iedereen kan vragen ongeacht of je gelooft of niet dat je zal ontvangen.


Echter, alleen degenen die de volledige zekerheid hebben dat zij zullen ontvangen, zijn in staat om te offeren. Niemand zal ooit in staat zijn om iets te geven waar hij veel waarde aan hecht en niet zeker te zijn dat hij iets veel waardevoller zal ontvangen.


"Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken;…” Jakobus 2:20-22


Pr. Rui Silva

1 opmerking:

 1. Inderdaad is een geloof zonder de werken dood.
  Maar wat verstaat de apostel nieuwtestamentisch onder de werken ?
  Dat is niet het offer van Izak geweest, maar de gehoorzaamheid aan God.
  Want wat is dan het offer van Rachab geweest in vers 25 ? Dat zij door haar geloof die twee mannen verborg.
  Ons offeren bestaat er dus niet uit, dat we er zelf beter van worden. Maar dat het ten dienste is van God en de medemens. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.
  Oudtestamentisch betekende gehoorzaamheid aan God aardse zegeningen.
  Nieuwtestamentisch betekent gehoorzaamheid aan God een schat vergaderen in de hemel.
  1 Tim. 6: 8-11. "Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en [in] de strik, en [in] vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid."

  BeantwoordenVerwijderen