maandag 15 november 2010

Geloof van de Geest

Dit is trouwens het ergste, het meest bedrieglijke en het meest dodelijke venijn van religies en vooral in de
evangelische kerken. Het gevoel is zo sterk, dat het zelfs moeilijk wordt om het te scheiden van het geloof van de Geest. Natuurlijk, wanneer men geboren is uit de Geest dan is, men in staat om het te onderscheiden en het te identificeren. Maar het is niet makkelijk. En het ergste is om de slachtoffers ervan bewust te maken, zij accepteren het niet.

Echter, de feiten bewijzen dit. Waar bovennatuurlijk geloof is, is er leven, succes en veroveringen. Waar geloof is dat geboren is uit het vlees, is er zeker geen vervulling van het Woord. Resultaat: vreselijke levenskwaliteit. In dit geval zijn de Hemelse beloftes denkbeeldig. Daarom kunnen de meerderheid van de Christenen hun carrière van geloof niet afmaken. Zij raken onderweg ontmoedigd omdat zij de beloftes niet zien uitkomen.

De waarheid is dat emotioneel geloof rebels van aard is. Degene die erbij betrokken zijn, accepteren het niet om het Woord te praktiseren, omdat het tegen hun wil in gaat. Wie gebaseerd op gevoelens leeft gaat in tegen de kern van het geloof in de Geest, omdat dit Zijn wil dwarsboomt.

“Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.” Matteüs 16:24

Dit is de reden waarom, er onder de velen geroepenen, weinig geboren zijn uit de geest.

Bisschop Edir Macedo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten