maandag 8 november 2010

De stem van het hart

Van menselijk intellect tot Hemels intellect.


Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid, ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft; indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des HEREN verstaan en de kennis Gods vinden. Want de HERE geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid… Spreuken 2:1-6


In deze bijbelverzen kunnen wij zien dat de vereiste positie voor het hart is, om zich tot het verstand te neigen. De emoties moeten onderdanig zijn aan het verstand en de aanroeping moet gebaseerd zijn op basis van het begrip. Helaas hebben de meerderheid van de mensen die in God geloven, waaronder ook de evangelisten, geprobeerd om deze gemeenschap te behouden op basis van gevoelens. Dus van de ziel naar de Geest. Dit werkt niet. Het klopt dat zij hebben gebeden, gezongen en veel gehuild, maar zij hebben ook weinig geoogst, om niet te zeggen dat zij niets hebben geoogst. Hun geloof dat gevuld is met emoties, heeft hun bovennatuurlijk geloof geneutraliseerd en hun veroveringen tegengehouden.


Het is duidelijk dat achter deze grote vurige commotie bedrieglijke geesten aan het werk zijn. Daarom is de geestelijke situatie van de kerken zo chaotisch.


Voeg hierbij de strijd van de hel toe om de onoplettenden te leiden om naar de stem van het hart te luisteren.


In feite heeft de manifestatie van een emotioneel geloof een valse sensatie van de aanwezigheid van God veroorzaakt. Zo’n gevoel is mooi en blijkbaar overtuigend, maar praktisch zonder enig voordeel.


Wanneer men de stem van de Heer van het Verstand hoort en het in praktijk brengt, dan is er geen kans dat het fout zal gaan.


Bisschop Edir Macedo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten