donderdag 11 november 2010

Getuigenis Cornelli Parami

Wanneer dient u te offeren?


Zoals wij al eerder hebben gesproken, is het offer de grootste uiting van het geloof die er bestaat. Als zodanig dient het om aan de verwezenlijking van de grootste successen bij te dragen.


Als we een beetje analyseren, beseffen we dat we veel getuigenissen in de kerk zien, maar de allergrootste zijn van de Campagnes van geloof waarbij het offer is betrokken.


In het verleden offerden de koningen voordat zij oorlog voerden. Als ze dat niet deden, hadden ze niet de steun van de Heer in de strijd...


Het offer moet worden gemaakt wanneer we doelen of dromen hebben die tot nu toe nog niet mogelijk waren. Hetzelfde gebeurt als we een specifiek probleem hebben, waarvoor we hebben gestreden zonder dat we de oplossing hebben verkregen.


Als we iets willen waarvoor we hebben gestreden, gebeden, volhardt en het niet hebben bereikt, is het tijd om ervoor te offeren!


Wanneer we lijden aan een bepaald probleem en we kunnen het niet oplossen, ongeacht hoe vaak we het ook proberen, is het tijd om ervoor te offeren!


Wanneer we een situatie meemaken waarin we niet weten hoe te handelen, is het tijd om te offeren!


Als we in een situatie zijn waarvan wij niet accepteren dat het hetzelfde blijft, is het tijd om te offeren!


Hoe dan ook, als we iets willen dat normaal gesproken niet gebeurd en we willen een drastische verandering in ons leven, offeren we!


PS: Het echte offer raakt onze binnenste... Het raakt God ook!


Pr. Rui Silva

Geen opmerkingen:

Een reactie posten