woensdag 8 juni 2011

De Gewijde Olie

"En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen." (Marcus 6:13) NBG 1951

"Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten..." (Jakobus 5:14-15) NBG 1951

In de bovenstaande bijbelverzen kunt u zien wat het geestelijk belang is voor het gebruik van de Gewijde Olie. Echter, niet alleen het geestelijk belang, maar ook de wonderbaarlijke resultaten van genezing en bevrijding. Daarom zullen wij op 12 juni dit heilige element aan een ieder die hem komt halen uitreiken.

Voor uitgebreidere informatie over de Gewijde Olie kunt u op deze link klikken.

Bekijk de onderstaande getuigenis en zie dat Gods Macht niet veranderd is:


Klik op deze link als u wilt waar de dichtstbijzende UKGR bij u in de buurt te vinden is.

Mocht u een flesje Gewijde Olie voor u of uw geliefden/kennissen willen reserveren, bel dan de reserveringslijn op 070 388 8442. De Gewijde Olie zal geheel GRATIS worden uitgereikt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten