maandag 13 juni 2011

LiefdesTherapie – De put van liefde

In het verleden was een put ontzettend belangrijk, want daaruit werd het water gehaald voor het gezin en de dieren, oftewel: voor al het onderhoud.

Wie een put bezat, bezat rijkdom.

We kunnen zien dat er in het verleden zelfs conflicten onstonden vanwege de waterputten.

De filistijnen gooiden de putten dicht die de dienaren van Abraham hadden gegraven:

“Al de putten nu, die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, hadden de Filistijnen dichtgestopt en met aarde gevuld.” (Genesis 26:15) NBG 1951

Dorst is een noodzaak, het is geen optie. Het lichaam heeft water nodig om te kunnen leven. En zowel de man als de vrouw hebben een wederhelft nodig om compleet te zijn.

"En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past." (Genesis 2:18) NBG 1951

De put diende ook als een ontmoetingsplaats voor de liefde. Jacob ontmoette zijn geliefde bij de waterput. “.... Ja, maar zie, daar komt zijn dochter Rachel aan met het kleinvee.” (Genesis 29:6)

Als u dorst heeft naar een compleet liefdesleven en als u de liefde van uw leven wilt vinden, kom dan aanstaande zaterdag om 18:00 uur. Wij zijn met een gebedsvoorstel en onderwijzing begonnen, om uw dorst te lessen.

Alleen in Den Haag, aan de Fruitweg 4

Geen opmerkingen:

Een reactie posten