vrijdag 4 februari 2011

Ziel en Geest II

Waarom hebben velen zoveel jaren in God geloofd en zelfs zo een leven van nederlaag gehad?


Zou het lot zijn? Beproeving?


Neen helemaal niet.


Het hoofdprobleem is het DNA van de eerste Adam. In God te geloven is niet genoeg om de Adamische aard te veranderen. Men moet wedergeboren worden. Men moet geest zijn. Men moet de Goddelijke DNA hebben.


Hoewel het onmogelijk is voor de mens, is het echter niet onmogelijk voor de Geest van God. Wat kan hem helpen om van aardse DNA naar de geestelijke DNA te veranderen?


“...indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.” Johannes 12:24 De persoon "valt op de aarde van het geloof in God", maar "sterft" niet voor de passies van zijn aardse aard. Wat baat het hem om in God te geloven? Kan zo'n geloof zijn leven veranderen?


Wat baat het om Jezus als Heer en Verlosser aan te nemen als er geen offer is of zelfs geen overgave van je leven?


Om opnieuw geboren te worden, moet men eerst slechte gezelschap en slechte gewoonten opgeven. Dit betekent een persoonlijke opoffering. Als men zo blijft handelen zal men zeker Hem onderweg ontmoeten.


Hij zal wel voor de rest zorgen.


Maar wie is bereid om zijn verkeerde leven op te offeren om God te vinden?


Moge de Heilige Geest u verlichten en de lezers deze tekst doen begrijpen: “...indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.” Johannes 12:24


Bisschop Edir Macedo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten