woensdag 30 juni 2010

Boosaardigheid

Bron van leven zijn de gedachten die vrij zijn van boosaardigheid en malice. Deze hebben niet alleen de zuiverheid van gezond geloof bedorven, maar zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de val van vele Christenen.

De verkoeling van de liefde in de laatste dagen heeft geen betrekking op relaties tussen mensen, maar wel tussen de mens en God. Dit soort liefde verwijst naar de liefde dat uit het geloof komt. Zo’n verkoeling is vandaag de dag zichtbaar.

De huidige Christelijk toestand is gelijkgesteld aan dezelfde die ervaren werd door Israël in de dagen van profeet Jeremia. Er is een grote afvalligheid van het geloof vandaag. En dat alles wordt verwekt door boosaardigheid en malice.

Ik suggereer hiervoor de meditatie, niet het lezen, van het negende hoofdstuk van Jeremia. Let op het volgende:
“Mijn volk... spannen hun tong als hun leugenboog en niet naar billijkheid oefenen zij de macht in het land, want van het ene kwaad gaan zij over op het andere, en Mij willen zij niet kennen, luidt het woord des HEREN.” Jeremia 9:3

De versterking van de malicieuze “Christen”, dat wil zeggen, zijn welvaart is niet om de Here Jezus te eren, maar voor zijn persoonlijke belangen. Daarom verwekt het kwaadaardigheid.

“Neemt u in acht, een ieder voor zijn naaste, en stelt op niet één broeder uw vertrouwen, want iedere broeder is een aartsbedrieger, en iedere vriend gaat rond met kwaadsprekerij. De een leidt de ander om de tuin en waarheid spreken zij niet; zij hebben hun tong gewend aan leugen spreken, met draaierij matten zij zich af. Hier woont onderdrukking op onderdrukking, bedrog op bedrog; zij weigeren Mij te kennen, luidt het woord des HEREN.” Jeremia 9,4-6

Wanneer de Geest voor slechte bewustzijn waarschuwt , eigenlijk verwijst Hij naar boosaardigheid. Het is vaak onder de overtuigden en niet bekeerden. We moeten altijd waakzaam zijn zodat boosaardigheid en malice geen toegang zullen hebben tot ons hart.

God zegent u allen in overvloed,

Bisschop Edir Macedo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten