woensdag 1 september 2010

Opstand

Opstand is een energie. Het kan voor goed of kwaad gebruikt worden, maar het is afhankelijk van wie het gebruikt. De meerderheid van de opstandige mensen gebruikt deze kracht voor het kwaad. Een opstandige jonge man, gedreven door problemen in zijn familie, neigt zich naar drugs en zelfs criminaliteit. Zonder enige uitweg maakt de persoon gebruik van zijn opstand om een einde te maken aan zijn leven. Degene die werd verraden, gebruikt zijn opstand om wraak te nemen op degene die hem heeft verraden. Zodoende gebruikt een ieder zijn opstand als brandstof om te branden.


De opstandige is irrationeel wanneer hij zijn kracht gebruikt voor het kwaad. Hierdoor heeft hij zijn positie als verliezer aangenomen en uit zijn opstand in de vorm

van haat.


Stelt u voor dat deze opstand in de dienst van God is! Het resultaat zal zijn; het uiten van haat tegen alle krachten van de boze geesten, de veroorzakers van onrecht. Met de Hemelse leiding zal deze kracht niet alleen situaties veranderen, maar de hele gemeenschap. Oftewel, wanneer de opstand in partnerschap met God gebruikt wordt, bevordert het persoonlijke welzijn en het welzijn van de familie.


Hoe? Het toestaan om bezeten te zijn door de Geest van God. Doe een test, zet je opstand in de dienst van God en wacht. U zult doorbreken! De opstand dat met geloof gebruikt wordt in de beloftes van God zal het onmogelijke mogelijk maken.


Bisschop Edir Macedo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten