zondag 12 september 2010

Inspirerend verhaal

Waar zijn uw ogen?


Een tiener die verscheidene keren door zijn ouders op het matje werd geroepen kwam tot de conclusie dat "hij zich niet kon corrigeren" en wende zich tot de directeur van zijn school en vroeg hem nederig: "Professor wat kan ik doen om deze fouten niet meer te herhalen? Ik heb veel moeite gedaan om dat te bereiken maar het is me niet gelukt!"


De professor, die heel wijs was, nam een beker vulde die met water en gaf het aan de jongeman, zeggende:


"Mijn zoon loop met deze beker door de gehele school, door alle klassen , alle trappen op en af lopen, in alle hoeken van de school, door de tuinen, naar de zolder en daarna moet je terug komen zonder één druppel te morsen."


"Dat is onmogelijk" zei de jongeman. "Dat zal me niet lukken!".


"Als je het echt wil dan zal het je lukken" zei de professor.


De jongeman vertrok, langzaam, met zijn ogen gericht op de beker. Hij liep de trappen op en af, ging de lokalen in en uit, in alle hoeken, de zolder, de tuinen en keerde terug zonder een druppel te morsen. De meester keek naar hem tikte hem heel zachtjes tegen zijn arm aan en zei:


"Heb je die meisjes niet gezien die door de tuin liepen tijdens de lestijden? Of jouw klasgenootjes die jou uitnodigden om wat alcohol te drinken of te roken?


"Nee" zei de jongeman. "Ik hield mijn ogen gericht op de beker."


De professor lachte en zei:


"Als jij jouw ogen gericht houdt op God, zoals jij dat deed bij de beker, dan zul je de kracht hebben die je nodig hebt om de verleidingen te weerstaan en niet meer de fouten te maken waarvoor je werd bestraft. Kijk naar God en laat de rest gaan.


"Mijn ogen zijn bestendig op de HERE, want Hij voert mijn voeten uit het net." (Psalm 25:15) NBG–Vertaling 1951

1 opmerking: